Основано на 22 март 1993 година
        Независимо, политически необвързано национално сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза от възрастни, които работят за приобщаване на децата от 5 до 18 години към познанието, съвременната наука и култура, откривателството и детското творчество.

        За реализиране на своите идеи Движението организира игри, конкурси, празници и състезания на детското творчество, разработва програми за интелектуалното развитие на децата, подготвя методически материали за учители и ръководители за извънурочна работа по интереси.


       

15 ГОДИНИ ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА „РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО”

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИ ОТДЕЛ НА СТОЛИЧНА БИБЛИОТЕКА
И
ДВИЖЕНИЕ ЗА ДЕЦА „РИЦАРИ НА ПОЗНАНИЕТО”

обявяват
„Рицарски турнири”

Познавателни и творчески състезания за деца от 5 до 15 години, техните родители и учители в шест благородни подвизи:

1. “Рицар на познанието”

най-много рисунки за рицари на познанието от 1 автор

2. “Четящото семейство”

най-много заети книги от ДЮО на Столична б-ка от 1 семейство

3. Клуб “Рицари на познанието”

най-много илюстрации на книги от 1 клас

4. “Училище за откриватели”

най-много участници в “Рицарските дни” от 1 училище

5. “Млади текстописци”

най-оригинално послание за 15-ия рожден ден на ДДРП

6. “Изобретатели”

най-изпълнима идея как да направим четенето интересно
Всички участници в «Рицарските турнири» попълват регистрационна карта, която се представя заедно с материалите за турнирите в ДЮО на Столична библиотека или се изпраща с творбите (само за турнири 5 и 6) по електронната поща на ДДРП като прикачени файлове.

Начало  08.03.2008 г., 10.00 ч.                              Край                      22.03.2008, 10.00 ч.

Представително жури ще оцени резултатите от “Рицарските турнири”.
Победителите ще получат своите награди на 15-ия рожден ден на Движение за деца “Рицари на познанието”
22.03.2008 г.,  12.00 ч.,  ДЮО на Столична библиотека

Желаем Ви успех!


Регистрационна карта
Изтегли »

 
София 1574, ж.к. Слатина, Поща 74, ДДРП
Тел./факс: 480 35 47
Е-mail:mckk@abv.bg
Лице, представляващо организацията: Таня Желязкова - Тея - председател