ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ЛЮБЕЗНОТО СЪДЕЙСТВИЕ НА:

Фондация "Отворено общество" (София) - финансираща организация, Агенция "София прес", Балканска фондация за междукултурно образование и разбирателство "Дайвърсити" (ромска), Фондация "Младежта и новия век" (турска) - партньорски организации,
Министерство на образованието и науката, Сдружение на общини "Толерантност",
кметовете на общините Кубрат, Джебел и Венец (Шуменско),
ОЕБ "Шалом", Фондация "Роналд С. Лаудер" и
Арменско училищно сдружение "Степанос Ховагимян".
Този проект е като хапче против уеднаквяването и работещ механизъм за запазване на "културното многообразие, което е ценно наследство за цялото човечество" и се изразява "както в начина на хранене, така и в начина на мислене, чувстване, говорене, танцуване и мечтаене" (Едуардо Галеано - уругвайски писател). Той е приложен етнопсихопедагогически модел за приобщаване на деца от различни етнически общности към идеята за хармонично съжителство чрез разбиране и приемане на различието и другостта.

Децата са залогът за бъдещето на днешните възрастни и затова именно те - децата могат да станат най-естествените носители на опита и уменията да живееш в културно шарен свят. Чрез своята непосредственост, изобретателност и любознателност децата от различните етнически и религиозни общности могат да покажат на възрастните как се преодоляват граници и различия, когато живеят, учат и творят заедно. Чрез изпълнението на конкретни творчески задачи, насочени към изследване на културните връзки от миналото (старинни народни обичаи, предания, игри и храни), музикалните традиции (автентичен местен фолклор) на малцинствените общности и съвременните проекции на интеркултурността, децата ще се научат да хвърлят мостове на подкрепа, солидарност и взаимопомощ за постигане на обща цел.
Проектът е един от възможните пътища за реализиране на чл. 26 т. 2 от Всеобщата декларация за правата на човека за допълване на образованието, което "трябва да бъде насочено към цялостно развитие на човешката личност и засилване на уважението към правата на човека и основните свободи. То трябва да съдействува за разбирателството, търпимостта и приятелството между всички народи, расови или религиозни групи…".
Ефективното участие на деца от български, ромски, турски, арменски и еврейски произход в атрактивни дейности за свободното време практически ще ги убеди, че България е била, е и ще бъде нашият общ дом, в който можем да живеем като добри приятели, съседи, близки и роднини.

Нагоре

 • Взаимно опознаване на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на цялата палитра от етнически и религиозни общности, живеещи в България.
 • Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог чрез формиране на умения за работа по определени проблеми на деца от 5 до 18 г. от цялата страна в мултиетнически екипи.
 • Промяна на нагласите на мнозинството към малцинствата чрез присъствието на деца от различни етнически общности в средствата за масова информация.
 • Подготовка за живот в гражданското общество на мултикултурна страна като носител на многобразието и гарант за идентичността на личността.
Нагоре

 • Създаване на мултиетнически екип от деца-консултанти в Детския информационен център и участници в Детската информационна агенция. Подкрепа на плурализма в мисленето на младото поколение чрез конкретни стъпки на толерантност към различните.
 • Създаване на равни възможности за творческа изява на деца от всички етнически общности в България чрез подготовката и участието в ІХ Национален конкурс за идеи "България - нашият общ дом". Постигане на взаимно разбирателство и доверие чрез съвместно участие в творчески дейности с конкурсен характер. Превръщане на в. "Любопитко" в трибуна на най-интересните идеи, родени от съвместната дейност на смесените екипи.
 • Ангажиране на медиите с актуалната тема за разбирателството между деца от различни етнически общности в България. Да се доведат децата чрез конкретни стъпки до "произвеждане" на медийни продукти за разпространение в национален мащаб.
 • Адаптиране на устойчиви модели за работа с деца в общини със смесено население за стимулиране на интеграцията на всички етноси в страната. Оползотворяване на свободното време на децата чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности.

Нагоре

Мултиетнически екип на деца-консултанти

НИЕ ОТ МЕДК "КОМЕТА"
Ние сме членовете на Мултиетническия екип на деца-консултанти "Комета", които се създаде след провеждането на специален конкурс сред деца от всички етнически общности в гр. София. През месец декември 2001 г. преминахме успешно тренинг-обучението "Консултиране на връстници" и вече участваме заедно с възрастните в изпълнението на Проекта "Моята България". Събираме се в Детския информационен център на Движението за деца "Рицари на познанието", за да подготвяме за вас, нашите връстници и приятели от цялата страна, приятни изненади.
Това сме ние:
Българи
Ася Драганова - 6 клас; Мартин Косев - 5 клас; Росица Геновска - 6 клас.
Евреи
Дария Меламед, Самуел Юделзон, Сарит Стоилова - 5 клас.
Роми
Елена Кунчева - 5 клас; Зорница Славчева - 6 клас; Славка Манчева - 5 клас.
Арменци
Анахид Гелиболян, Ани Куюмджиян, Хосеп Крикорян - 6 клас.
Турци
Аида Кадьова - 6 клас, Жале Риза - 4 клас.

Какво направихме по проекта до края на учебната 2001/2002 година:

 • Подготвихме структурата на Интернет страницата на Движението за деца "Рицари на познанието".
 • Работихме като Детска редколегия в подготовката на бр. 12 на информационното и забавно издание за деца, родители и учители "Любопитко".
 • Изпълнявахме главните роли в тържествената Церемония "Нашата България" за награждаване на участниците в конкурса.
 • Бяхме водещи на три лъча от деца за срещи с президента на Република България г-н Георги Първанов, зам. министъра на образованието и науката г-н Игор Дамянов, зам. председателката на Държавната агенция за закрила на детето г-жа Весела Банова.
 • Бяхме домакини на първата Детска национална кръгла маса "Мултиетнически диалози за толерантността" на тема "България - от легендите до бъдещето". Наши гости бяха наградени участници от страната в ІХ Национален конкурс за идеи "България - нашият общ дом".
 • Подготвихме заедно с всички участници в кръглата маса "Рицарски свитък" от името на децата на България и го връчихме на министър председателя г-н Симеон Сакскобургготски, който ни прие в заседателната зала на Министерския съвет.
 • Разработихме три проекта за ваканционни програми за децата от общините Кубрат, Джебел и Венец (Шуменско).
  До нови срещи!

Нагоре

Ако желаете да се включите в проекта?

Първа стъпка: Запознайте се с описанието, целите и задачите на проекта от менюто Текущ проект!

Втора стъпка: Помислете какво бихте искали да правите, ако участвате в проекта!

Трета стъпка: Влезте във Форума към настоящата Интернет страница и оставете вашите координати заедно с предложението ви за участие в проекта!
Ние ще ви потърсим.

Нагоре

София 1574, ж.к. Слатина, Поща 74, ДДРП
Тел./факс: 480 35 47
Е-mail:mckk@abv.bg
Лице, представляващо организацията: Таня Желязкова - Тея - председател