Информационно и забавно издание за деца, родители и учители


"Това не е издание за деца, чийто проблем е как да убият скуката.
Нетрадиционното оформление на вестника ненатрапчиво насочва детето из сложния лабиринт на съвременността и го учи да изпитва удоволствие от това да мисли.
Една много приятна изненада е страницата "Дяволии".
Особено ценно е авторството на децата (диапазонът на възрастта не е малък: от начална училищна до гимназиална), като е запазена автентичността на стила на всяко от тях.
Отделям повече внимание на причините децата да четат този вестник и да участват в неговото творене, макар че той е издание и за родители и учители, тъй като вярвам в крилатата фраза, че за децата трябва да се пише като за възрастните, само че по-добре.
Един "малък" вестник миролюбиво, без желание да конкурира, а да допълва, да обогатява разноликата компания от детски вестници и списания, брой след брой търси и постепенно утвърждава своята самоличност."

Из рецензия на Петя Миронова, главен редактор на ИК "Атлантида", председател на журналистическо
дружество № 64 и член на Комисията по професионална етика в Съюза на българските журналисти

Нагоре

Брой 1, януари 1997 г. /Година І/ - Лабиринт за любопитковци 1.
Брой 2, декември 1997 г. - Съкровищата на София.
Брой 3, март 1998 г. /Година ІІ/ - Рицарите на познанието.
Брой 4, май 1998 г. - Рицарите и познанието пред ХХІ век
Брой 5, декември 1999 г. /Година ІІІ/ - Аз и моите права.
Брой 6, март 2000 г. /Година ІV/ - VІІ Национален конкурс за идеи "Моите прогнози за ХХІ век".
Брой 7, май 2000 г. - Демокрацията - що е то?
Брой 8, октомври 2000 г. - Толерантност и достойнство в гражданското общество.
Брой 9, март 2001 г. /Година V/ - VІІІ Национален конкурс за идеи "Проекти за оцеляване".
Брой 10, май 2001 г. - Пътеводител за оцеляване в ХХІ век.
Брой 11, декември 2001 г. - Нова година у нас.
Брой 12, март 2002 г. /Година VІ/ - Нашата България.

Нагоре

Брой 12, март 2002 г. /Година VІ/
НАШАТА БЪЛГАРИЯ
Здравейте, читатели на вестник "Любопитко"!
Приятно ни е да се запознаем. Ние сме деца от Мултиетническия екип на деца-консултанти "Комета" и сме редактори на този брой на "Любопитко". В него ще ви запознаем с резултатите и победителите в ІХ Национален конкурс за идеи "България - нашият общ дом".
Подбрали сме за вас някои от най-оригиналните идеи и рисунки, направени от нашите връстници от различни етноси. Това са идеите, чиято реализация би довела до подобряване на отношенията между хората от различните етнически общности в България.
Смятаме, че опознаването между културите помага за постигане на равнопоставеност. А именно тя е в основата на обединението ни за по-добро бъдеще на "нашата България".
МЕДК "Комета"

В броя ще намерите:
Стр. 2 и 3 Информация
Наградените в ІХ Национален конкурс за идеи "България - нашият общ дом"
Стр. 4 и 5 Наградени творби в ІХ Национален конкурс за идеи "България - нашият общ дом"
"Бащино огнище не оставяй, стари обичаи не забравяй"
Стр. 6 Дяволии
Умеем ли да спорим?
Стр. 7 Анкета
"От какво зависи отношението ни към другите?
Стр. 8 С ум и ръце
Моето родословно дърво

Нагоре

София 1574, ж.к. Слатина, Поща 74, ДДРП
Тел./факс: 480 35 47
Е-mail:mckk@abv.bg
Лице, представляващо организацията: Таня Желязкова - Тея - председател