Библиография www.revolta.com/co-part/children_rights

Движението за деца "Рицари на познанието" разполага със специализирана справочна и методична библиотека за деца, родители и учители. В нея ще намерите най-интересните детски енциклопедии и справочници за различни дялове на познанието. От най-интересното за вас ще можете да направите копия.
Библиотеката се намира в Детския информационен център на Движението. /Виж в менюто ДИЦ/

Документи

Нагоре

София 1574, ж.к. Слатина, Поща 74, ДДРП
Тел./факс: 480 35 47
Е-mail:mckk@abv.bg
Лице, представляващо организацията: Таня Желязкова - Тея - председател